تغییر یا فراموشی رمز عبور حساب ایمیل

تغییر رمز عبور حساب ایمیل
برای تغییر رمز عبور می‌توانید پس از ورود به صندوق ایمیل خود اقدام کنید. امکان تغییر رمز عبور از طریق نترل پنل هاست نیز وجود دارد که به طور خاص در صورت فراموشی رمز عبور مفید است.
آ- تغییر رمز عبور برای کاربران وب‌میل MailEnable (هاست ویندوز خارج از کشور)

1-ابتدا مطابق شکل زیر وارد ایمیل خود شوید.

ورود به حساب ایمیل

2- بر روی دکمه Option کلیک کنید.

3-سپس از کادر سمت چپ صفحه، بر روی گزینه Login کلیک کنید.

4-پس از کلیک بر روی گزینه Login، از سمت راست صفحه مطابق شکل زیر عمل نمایید.ب- تغییر رمز عبور برای کاربران وب‌میل WorldClient (هاست ویندوز ایران):
پس از ورود به صندوق ایمیل می‌توانید مطابق شکل زیر بر روی دکمه‌ي «Options» در گوشه‌ي پایین و سمت چپ صفحه کلیک کنید.

ورود به صفحه‌ي options صندوق ایمیل
اولین قسمت در صفحه‌ي تنظیمات باز شده رمز عبور (Password) است. رمز عبور جدید مورد نظرتان را دو بار وارد کنید و دکمه‌ي Save را مانند شکل زیر کلیک کنید.


تعیین رمز عبور جدید
فراموشی رمز عبور
اگر رمز عبور ایمیل خود را فراموش کرده‌اید باید از طریق کنترل پنل هاست‌تان یک رمز عبور جدید تعیین کنید. برای این کار وارد کنترل خود شوید و از قسمت «Mail Accounts» مانند شکل زیر وارد لیست حساب‌های ایمیل خود شوید:

ورود به لیست حساب‌های ایمیل

از لیست بر روی نام حساب ایمیلی که رمز عبورش را فراموش کرده‌اید کلیک کنید:

ورود به صفحه‌ي تنظیمات حساب ایمیل مورد نظر

مطابق شکل زیر در کادرهای مشخص شده رمز عبور جدید را دو بار وارد کنید و در پایان بر روی دکمه‌ي Save کلیک کنید. می‌توانید با این رمز عبور به حساب ایمیل‌تان وارد شوید.

تعیین رمز عبور جدید


  • 9 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

راه‌نمای کار با وب‌میل WorldClient (هاست ویندوز ایران)

ورود به صندوق ایمیل (Mailbox)به آدرس mail.yourdomain.com مراجعه کنید. (به جای yourdomain.com نام...

راه‌نمای کار با وب‌میل WorldClient (هاست ویندوز ایران)

ورود به صندوق ایمیل (Mailbox)به آدرس mail.yourdomain.com مراجعه کنید. (به جای yourdomain.com نام...

ساخت، حذف و مدیریت حساب‌های ایمیل در کنترل پنل

مدیریت حساب‌های ایمیل از طریق کنترل پنل می‌توانید حساب‌های ایمیل جدید ایجاد...

ساخت، حذف و مدیریت حساب‌های ایمیل در کنترل پنل

مدیریت حساب‌های ایمیل از طریق کنترل پنل می‌توانید حساب‌های ایمیل جدید ایجاد...

راه‌نمای کار با وب‌میل MailEnable (هاست ویندوز خارج از کشور)

ورود به صندوق ایمیلدر مرورگر آدرس mail.yourdomain.com را وارد کنید. (به جای yourdomain.com نام...