شرایط و ضوابط ثبت دامنه‌های مرتبه سوم .ir (ایران)

دامنه‌های co.ir, ac.ir, sch.ir, gov.ir, org.ir, net.ir, id.ir دامنه های مرتبه سوم ir هستند. برای ثبت این نوع دامنه ها رعایت مقررات زیر الزامی است. لطفاً قبل از ثبت، شرایط زیر را به طور کامل مطالعه نمایید.

نکته 1: منظور از شناسه‌ی لازم شناسه‌ي ایرنیک (نیک هندل) است که در سایت  NIC.ir ایجاد می‌شود. در صورتی که قصد ثبت هر کدام از دامنه‌های زیر را دارید به نوع شناسه‌ي مورد نیاز توجه کنید. هم‌چنین در هنگام ایجاد شناسه نهایت دقت را در وارد کردن اطلاعات مطابق با واقع رعایت کنید. در صورتی که اطلاعات مندرج در مدارک ارسالی شما با اطلاعات شناسه‌تان مطابق نباشد ایرنیک دامنه را تأیید نمی‌کند.
نکته 2: توجه کنید که برای هر کدام از انواع شناسه‌های اشاره شده باید مدارک ثبتی و مجوزهای رسمی مربوط را در اختیار داشته باشید و بتوانید عند المطالبه برای ایرنیک ارسال کنید. در غیر این صورت درخواست ثبت دامنه‌های مرتبه سوم اشاره شده در زیر را ندهید یا با مشخصات غیرواقعی شناسه نسازید.
نکته 3: منظور از لازم بودن نوع خاصی از شناسه این است که امکان ثبت درخواست آن پسوند دامنه با انواع دیگر شناسه وجود ندارد و سیستم ایرنیک اجازه‌ي ثبت دامنه را با شناسه‌ي نامرتبط نمی‌دهد.

• co.ir. (شناسه لازم: شرکتی یا دولتی)
ثبت این دامنه تنها برای شرکتهای ثبت شده ممکن است و حسب مورد نیاز به یک شناسه ایرنیک شرکتی یا دولتی دارد. نام دامنه باید نام کامل ثبتی شرکت یا مخفف دقیق نام کامل ثبتی باشد. ترجمه انگلیسی نام دامنه یا مخفف آن به عنوان نام دامنه پذیرفتنی نیست مگر آن که نام انگلیسی نیز ثبت شده باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک از متقاضی ارسال کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت را درخواست خواهد کرد.
مدارک مورد نیاز برای تایید نهایی: کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت که در آن نام شرکت ، نام کسانی که حق امضا دارند و مدت اعتبار مشخص باشد، یا کپی اساسنامه شرکت با مهر ثبت شرکت‌ها. در شرایطی که نام مورد نظر مربوط به یک شرکت خارجی و متقاضی در داخل کشور باشد، ارسال مدرک نمایندگی انحصاری یا مجوز شرکت خارجی الزامی است.

• ac.ir. (شناسه لازم: آموزشی)
ثبت این دامنه تنها برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از وزارت علوم، وزارت بهداشت یا شورای سرپرستی حوزه های علمیه ممکن است و نیاز به یک شناسه ایرنیک آموزشی دارد. نام دامنه باید نام کامل مؤسسه یا مخفف دقیق نام کامل باشد. برای ثبت دامنه ایرنیک ارسال کپی مجوز قطعی مؤسسه به همراه درخواست رسمی با مهر و امضای مدیر یا سرپرست در سربرگ آن مؤسسه را درخواست خواهد کرد. زیر مجموعه‌های موسسات دارای دامنه ac.ir نمی‌توانند مستقلا دامنه ac.ir اخذ کنند.
مخفف‌های زیر برای مجموعه‌های آموزش عالی زیر به کار می‌رود:
• پسوند یا پیشوند “uast” مخفف University of Applied Sciences and Technology برای شاخه‌های دانشگاه علمی- کاربردی.
• پسوند یا پیشوند “iau” مخفف Islamic Azad University برای شاخه‌های دانشگاه‌ آزاد اسلامی.
• پسوند یا پیشوند “pnu” مخفف Payam Nur University برای شاخه‌های دانشگاه‌ پیام نور.
• پسوندیا پیشوند “jd” برای شاخه‌های جهاددانشگاهی.
• پسوند یا پیشوند “tc” مخفف “Technical College” برای شاخه‌های آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای
مدارک مورد نیاز: کپی مجوز قطعی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، برای هر دانشکده و یا آموزشکده و درخواست رسمی و کتبی بر روی سربرگ آموزشکده و یا دانشکده با مهر و امضای مدیر آن مرکز ، و یا کپی تأییدیه سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای مبنی بر انتقال آموزشکده و یا دانشکده مذکور به وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری و قید قطعی بودن مجوز این مراکز، به همراه درخواست رسمی و کتبی بر روی سربرگ با مهر و امضای مدیر آموزشکده و یا دانشکدهٔ محترم.

• id.ir. (شناسه لازم: شخص حقیقی)
این پسوند ویژه اشخاص حقیقی است. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام یا نام خانوادگی کامل و یا مطابق با هردو باشد.
مدرک مورد نیاز: کپی شناسنامه یا کارت ملی.

• org.ir. (شناسه لازم: شرکتی یا آموزشی)
ثبت این دامنه تنها برای مؤسسات ثبت شده غیرانتفاعی، NGOها، انجمنها، سازمانها و انجمنهای بین المللی و مانند اینها ممکن است و حسب مورد نیاز به یک شناسه ایرنیک شرکتی یا آموزشی دارد. نام درخواستی باید مطابق نام کامل ثبتی یا مخفف دقیق آن باشد.
مدارک مورد نیاز: کپی روزنامه رسمی موسسه یا مجوز انجمن و یا درخواست کتبی در سربرگ با مهر و امضاء مسئول سازمان.

• gov.ir. (شناسه لازم: دولتی)
این پسوند برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی عمده است . نام درخواستی باید مطابق با نام رسمی سازمان یا مخفف دقیق آن باشد.
مدارک مورد نیاز: ارسال درخواست رسمی و کتبی بروی سربرگ سازمان با مهر و امضاء مقام مسئول سازمان .

• sch.ir. (شناسه لازم: آموزشی)
این پسوند برای مدارس و موسسات آموزشی تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش است. نام درخواستی باید مطابق با نام ثبتی مدرسه یا موسسه و یا مخفف دقیق آن باشد.
مدارک مورد نیاز: کپی مجوز مدرسه یا موسسه و درخواست کتبی در سربرگ با مهر و امضاء مدیر.

• net.ir. (شناسه لازم: شرکتی)
برای موسساتی که مجوز رسمی خدمات شبکه و اطلاع رسانی مانند مجوز ISP دارند. نام دامنه درخواستی باید مطابق با نام رسمی ذکر شده در مجوز باشد.
مدرک مورد نیاز: کپی مجوز
 
  • 44 کاربران این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

راهنمای کامل سفارش ثبت دامنه های ir

مهم: نکات ابتدایی درباره‌ي فرآیند ثبت و تأیید دامنه‌های ir (لطفاً از مطالعه‌ي این نکات صرف‌نظر...

راهنمای سفارش انتقال و تمدید دامنه های ir

نکته: توجه کنید که منظور از انتقال دامنه در این مطلب تمدید دامنه‌ی irی است که متعلق به شماست و...

دامنه‌هایی که نیاز به ارسال مدارک دارد و دامنه‌هایی که برای کاربران عادی تأیید نمی‌شود

سیاست مرکز ثبت دامنه‌ي آی‌آر بر این است که اجازه‌ي ثبت دامنه با هر نامی را به همه‌ي افراد...

روش ارسال مدارک برای تأیید دامنه به واحد ثبت دامنه ایرنیک

برای انجام برخی اعمال در واحد ثبت دامنه از جمله انتقال (فروش) یا لغو دامنه‌ي ثبت شده یا تأیید ثبت...

نحوه ارسال مدارک برای تنظیم پاسخ محرمانه و رمز عبور شناسه IRNIC

نکته: برای این‌که بتوانید از این راه‌نما استفاده کنید حتماً باید نام و نام خانوادگی شما در...