هاست ویندوز با کنترل پنل پلسک

هاست ویندوز پیشرفته 2016- پلن 1
  • 100 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز پیشرفته 2016- پلن 2
  • 200 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز پیشرفته 2016- پلن 3
  • 500 مگابایت فضای هاست
هاست ویندوز پیشرفته 2016- پلن 4
  • 1 گیگابایت فضای هاست
هاست ویندوز پیشرفته 2016- پلن 5
  • 2 گیگابایت فضای هاست
هاست ویندوز پیشرفته 2016- پلن 6
  • 5 گیگابایت فضای هاست