350,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 1
فضای هاست
25 مگابایت
450,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن2
فضای هاست
50 مگابایت
650,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 3
فضای هاست
100 مگابایت
1,000,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 4
فضای هاست
200 مگابایت
1,700,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 5
فضای هاست
500 مگابایت
1,130,000 ریال
شش ماهه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 6
فضای هاست
1 گیگابایت
3,600,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 7
فضای هاست
2 گیگابایت
5,000,000 ریال
سالانه
هاست ویندوز سریع 2012- پلن 8
فضای هاست
5 گیگابایت