هاست لینوکس

هاست لینوکس پلن LX-1
 • 100 مگابایت
  فضای هاست
 • 10 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
هاست لینوکس پلن LX-2
 • 200 مگابایت،
  فضای هاست
 • 20 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
هاست لینوکس پلن LX-3
 • 500 مگابایت،
  فضای هاست
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
هاست لینوکس پلن LX-4
 • 1 گیگابایت،
  فضای هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
هاست لینوکس پلن LX-5
 • 2 گیگابایت،
  فضای هاست
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
هاست لینوکس پلن LX-6
 • 5 گیگابایت،
  فضای هاست
 • 500 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
هاست لینوکس پلن LX-7
 • 10 گیگابایت،
  فضای هاست
 • 750 گیگابایت پهنای باند ماهیانه