تغییر تعرفه ثبت و تمدید دامنه ها

احتراما با توجه به کاهش نرخ ارز، به استحضار می رسانیم از تاریخ 21  آذر 97، هزینه ثبت،تمدید و انتقال  دامنه ها تغییر کرده است.

12th دسامبر 2018