احتراما با توجه به کاهش نرخ ارز، به استحضار می رسانیم از تاریخ 21  آذر 97، هزینه ثبت،تمدید و انتقال  دامنه ها تغییر کرده است.


چهارشنبه, دسامبر 12, 2018

<< بازگشت